Jord Outline Symbol Vit

Utmanande växtbäddar

Lätta pimpstensjordar till bjälklag och urnor

Möter framtidens gröna krav

Planteringar på tak, bjälklag och upphöjda bäddar är utmanande växtmiljöer som ställer extra stora krav på jorden. Våra substrat ger optimal rotmiljö och en långsiktigt hållbar växtbädd.

Förtätning av samhällen och städer innebär att många funktioner ska samsas på begränsade ytor. Framtidens material behöver därför ha fler inneboende egenskaper för att möta de olika krav som kan uppstå.

Bara Mineraler erbjuder jordprodukter som är anpassade för platser som är extra utmanande. Det handlar om takträdgårdar och planteringar på bjälklag, upphöjda bäddar och stora urnor. På dessa platser blir traditionella anläggningsjordar ofta problematiska på grund av hög vikt och en låg syrehållning. Genom att använda en stor andel pimpsten får man en strukturstabil jord med balans mellan vatten och syre samt låg vikt.