Bädd stödmur

Färdiga murelement för upphöjda växtbäddar

Tegelmuren BÄDD består av murelement anpassade för att bygga upphöjda växtbäddar i stads- och trädgårdsmiljö. Den kan också användas för att terrassera slänter. Med tegelmurar i staden skapas bestående miljöer som åldras med stil.

BÄDD har en yttersida i tegel och en insida av slät betong. Välj ett tegel som matchar byggnaden eller skapa en kontrast. Vi har ett brett sortiment av moduler som man kan använda för att skapa det uttryck och den funktion som passar platsen. Dessutom diskuterar vi gärna speciallösningar vad gäller utformning och dimensioner. 

Bara Prefab Badd 600X300

Mur av fasad- eller trädgårdstegel
Tegelformat 228x108x54 mm

En mur av slaget fasadtegel får en rustik och levande tegelkänsla. Den är lätt att matcha med en intilliggande fasad och utbudet av färger är stort. Trädgårdstegel är en tåligare sten genom inblandning av klinkerlera, se  RT 30 - Rött kolbränt trädgårdstegel och RT 31 - Svart kolbränt trädgårdstegel.

Bredd
Rullskift i överkant
228 mm

Höjd 
Rullskift i överkant
438 mm
504 mm
570 mm

Längd 
Modulmått (Byggmått inkl 12 mm fog)
948 (960) mm
1188 (1200) mm
1428 (1440) mm
1908 (1920) mm
2388 (2400) mm

Andra dimensioner på förfrågan.
Beställ DWG:er under fliken RITNINGAR OCH UNDERLAG
Bara Prefab Badd 600X300

Mur av marktegel
Tegelformat 240x118x52 mm

En mur av strängpressat marktegel får en slät och jämn yta. Den är mycket tålig och lätt att hålla ren men har inte en lika rustik och levande tegelkänsla som en mur av slaget fasadtegel.

Bredd
Rullskift i överkant
240 mm

Höjd 
Rullskift i överkant
438 mm
502 mm
566 mm

Längd 
Modulmått (Byggmått inkl 12 mm fog)
996 (1008) mm
1248 (1260) mm
1500 (1512) mm
2004 (2016) mm
2508 (2520) mm

Andra dimensioner på förfrågan.
Beställ DWG:er under fliken RITNINGAR OCH UNDERLAG

Bara Prefab Badd 600X300

Dimensionering
Baramuren är dimensionerad enligt Eurokod och EKS 10.
Säkerhetsklass 2
Muren är dimensionerad för att klara laster från planteringsytor alternativt verka fristående.

Montering

Muren BÄDD lyfts i ingjutna lyftöglor eller i medföljande lyftstroppar. När muren är på plats skruvas lyftöglorna av. Hålen för lyftöglorna kan gjutas igen om så önskas. Muren bör hanteras varsamt så att den inte kommer till skada vid montering.

BÄDD har samma konstruktion som ett L-stöd och ställs direkt på dränerad och välpackad grusbädd enligt AMA Anläggning 13, CEB. 422. Vid jordschakt ska anvisningar i AMA Anläggning 13 CBB följas. Grunden bör schaktas ut till frostfritt djup (normalt 400-600 mm beroende på markförhållanden). Placera murarna med 12 mm mellanrum. Mellanrummet fogas med B-bruk.
Återfyllning ska ske med material typ 1 eller typ 2 enligt AMA Anläggning 13 CEB.52. Återfyllningen bakom muren beror på användningsområde. Handlar det om inramning av en mindre växtbädd rekommenderas att fästa en fuktskyddsmatta mellan mur och planteringsjord, är det större ytor är det lämpligt att fylla de närmsta 150-200 mm med dränerande material. Återfyllnad framför muren ska vara minst 100 mm.

Prefab Badd Montering 600X300

Beställ DWG-ritningar genom att fylla i formuläret nedan. Vi återkommer sedan med ritningarna i ett mail.
Som en röd tråd genom flera angränsande bostadsgårdar löper en tegelmur. Genom att komma in tidigt i projektet kunde vi hjälpa till i utformningen av detta viktiga element.

Läs mer

Svarta tegelmurar skapar struktur och tar upp höjdskillnader på Tollare Terrass i Nacka.

Svarta tegelmurar skapar struktur på Tollare Terrass