Referensprojekt

Centrumtorget-Valsta

Hekla Malmömodellen

Valsta Centrum, Sigtuna

Trädplantering i hårdgjorda ytor är alltid en utmaning. Trädets rötter måste få möjlighet att breda ut sig långt utanför den etableringsgrop man planterar i. Genom att arbeta med så kallad skelettjord kan rötterna hitta sina vägar utan att behöva spränga markytan. Malmömodellen är en lösning på hur man tillser att rötterna har tillgång till vatten på sin väg ut i skelettet. Grov makadam (skärv) läggs ut och håligheterna efterfylls sedan med Hekla Pimpsten.   

Projekt:

Valsta Centrum

Plats:

Sigtuna

Produkter: