RT 31

Svartbrunt kolbränt trädgårdstegel

Löpförband K

Svart trädgårdstegel som fris på Bäcklösavägen.

Marktegel RT 31 - Uppsala