Referensprojekt

Atlas Södra-Göteborg

Atlas Södra

Marktegel leder in till innergården

Uttrycket på den murade tegelgången förstärks ytterligare genom att använda ett marktegel som binder ihop de olika fasadfärgerna. Det sandgrå danska markteglet RT63 löser denna uppgift på ett bra sätt.

Projekt:

Atlas Södra

Plats:

Göteborg

Planerad av:

Tyréns

Entreprenör:

BRA Mark

År:

2020

Produkter: