Referensprojekt

Brf Regnbågen-Jönköping

Brf Regnbågen

Marktegel vid renovering av innergårdar i Jönköping.

För att matcha byggnaderna valde landskapsarkitekten det gula markteglet RT 62. Det har en relativt jämn färg om man jämför med många andra marktegel. Färgen är bestående under hela produktens livslängd.

Projekt:

Brf Regnbågen

Plats:

Jönöping

Planerad av:

Billingham & Flygare AB

Entreprenör:

Schakt i Jönköping AB

Produkter: