Referensprojekt

Brf Syrenen-Vänersborg

Brf Syrenen

Naturliga material för umgängesplatser

Brf Syrenen är ett eftertraktat bostadsområde med utsikt över Vänern. Den tidigare innergården från 70-talet bestod mestadels av asfalterade ytor och var i behov av en renovering. Styrelsen för Brf Syrenen gav landskapsarkitekten John Tizzard i uppdrag att rita om och förbättra innergården.

Genom att använda mer levande och naturliga material skapades en inbjudande plats anpassad för umgänge och rekreation. Det röda markteglet (RT61) skapar en naturligt färgglad yta och blir en fin kontrast mot de övriga materialvalen.

Projekt:

Brf Syrenen

Plats:

Vänersborg

Planerad av:

John Tizzard

Entreprenör:

Oscarssons Mark

Produkter: