Referensprojekt

GLTK Tennisklubb-Göteborg

Marktegel

Matchande markbeläggning vid padelbanor

Med det orangeröda markteglet RT60 kunde man matcha padelbanornas röda grus. Samma grus användes dessutom som fogsand för att få ytora att smälta samman. Smart drag eftersom det röda gruset ändå oundvikligen kommer följa med skorna ut på tegelytan.

Projekt:

GLTK Tennisklubb

Plats:

Göteborg

Entreprenör:

BMT AB Mark & Anläggning

Produkter: