Referensprojekt

Lådämnesgatan-Göteborg

Marktegel

Marktegel markerar sociala ytor

Vid upprustning av gårdarna ville man rama in och markera de sociala ytorna. Marktegel Murcia används som fris och ytor i kombination med asfalt och stora betongplattor. 

Projekt:

Lådämnesgatan

Plats:

Göteborg

Entreprenör:

HTE Produktion AB

Planerad av:

Atkins

Produkter: