Referensprojekt

Marktegel RT 61 - Ängelholm

Brf Tullporten

Ett prisat projekt

På innergården till det prisade Brf Tullporten valde man att arbeta med en kombination av betongplattor och det rödbruna markteglet RT 61. Markteglet tillför värme och kopplar gården till byggnadernas tegel fasader. 

Plats:

Ängelholm 

Projekt:

Brf Tullporten

Produkt:
Entreprenör:

NCC

Planerad av:

Möller Arkitekter