Referensprojekt

Sinnenas Trädgård-Malmö

Marktegel

Marktegel på mark och i mur

På en lummig äldre innergård i Malmö valde man att anlägga en Sinnenas Trädgård för de boende i området. Här ska olika sinnen utmanas. På marken ligger marktegel Vesuvio och samma tegel har använts för att platsmura en växtbädd. Notera hur olika samma tegel kan upplevas beroende på vilken sida som syns och tillsammans med en bruksfog.

Projekt:

Sinnenas trädgård

Plats:

Malmö

Planerad av:

Sigma Civil AB 

Entreprenör:

Park & Vatten Skåne AB

År:

2020

Produkter: