Referensprojekt

Campus Albano-Stockholm

Hekla Pimpsten - Hekla Lättjord Typ C - Hekla gräsmatta

Campus Albano knyter ihop Stockholms universitet med Kungliga tekniska högskolan. Ett campus med lokaler för studenter, lärare och forskare.

Beställare är Akademiska hus. Urbangreen var underentreprenör till Skanska. En stort fokus på grön stadsmiljö. Av alla grönytor så anlades två stora taklandskap med hållbarhet, miljötänk och biologisk mångfald i centrum.  Alla takytor är tillgängliga dygnet runt för den som så önskar. Det är en fantastisk miljö för den som vill äta sin lunch, sitta och studera eller bara gå runt och njuta ett underbart vackert och grönskande taklandskap.

Produkter från Bara Mineraler som användes var Hekla Pimpsten, Hekla Lättjord Typ C samt Hekla gräsmatta.   

Projekt:

Campus Albano

Plats:

Stockholm

Planerad av:

BSK Arkitekter

Christensen & Co Arkitekter

Cedervall Arkitekter AB

Nivå landskapsarkitekter

Entreprenör:

Urban green

År:

2020 -2021

Produkter: