Referensprojekt

Ekbacka-Borgholm

Hekla Lättjord Typ C

Vitalisering av särskilt skyddsvärda ekar

Gamla träd har stort värde och eken är skyddsvärd då den är värdväxt till ett mycket stort antal andra arter som är helt beroende av detta träd.

Vid renovering av utemiljö i anslutning till Ekbacka gamla sjukhusområde i Borgholm var man utmanad att förhålla sig till flera gamla ekar, klassade som ”särskilt skyddsvärda”. Genom att ta maximal hänsyn till ekarna och öka deras vitalitet skapades bästa möjliga livsvillkor för fortsatt utveckling.

En ny växtbädd började byggas upp med ett bottenlager av Hekla Lättjord typ C. Det följdes av 250 mm granitskärv där även hålrummen fylldes med Hekla Lättjord typ C. Ovanpå skelett och bärlager anlades sedan ytor med körbar beläggning, asfalt och stenmjöl. För att tillgodose en bra fördelning av vatten och gasutbyte satte man luftbrunnar.

Projekt:

Ekbacka

Plats:

Borgholm 

Planerad av:

Borgholms kommun

År:

2022

Produkter: