Referensprojekt

Frölunda Allé-Göteborg

Hekla Lättjord Typ C

Platsen utgjordes tidigare av stora, asfalterade parkeringsytor. Målet med projektet var att skapa bostäder med grönskande rum och attraktiva mötesplatser. För detta ändamål anlades växtbäddar längs med bostadshusen. Växtbäddarna är också en viktig del av dagvattenhanteringen och hållbarhetstänket. Grönskande ytor på mark, tak och väggar höjer grönytefaktorn inom kvarteret och bidrar till både sociala och ekologiska värden i utemiljön.

”De nya husen och dess gårdar, torg och stråk väver samman stad, natur och människor och bildar sammantaget en upplevelserik sekvens av rum. Beslutet att använda Hekla Lättjord typ C togs i samråd med entreprenören. Framför allt för att jorden är väldränerad och samtidigt har goda vattenhållande egenskaper.” – Ionna Olsson, Landskapsarkitekt på Liljewall.

Projekt:

Frölunda Allé

Plats:

Göteborg

År:

2020

Entreprenör:

Veidekke

Planerad av:

Liljewall 

Produkter: