Referensprojekt

Klostergårdsskolan-Lund

Hekla Pimpstensskelett

Trädplantering på skolgården

När gården på Klostergårdsskolan skulle renoveras ville man plantera träd i den hårdgjorda ytan. För att minimera åverkan satsade man på det volymeffektiva trädsubstratet Hekla Pimpstensskelett. Substratet går in under asfaltsytor och upp i planteringslådan.   

 

Projekt:

Klostergårdsskolan 

Plats:

Lund

Entreprenör:

Lunds kommun Markentreprenad

År:

2019

Produkter: