Referensprojekt

Kungsgatan-Eskilstuna

Hekla Pimpstensskelett

Längs med Kungsgatan i eskilstuna har kommunen planterat ett flertal stora Metasequia i upphöjda planteringsytor. Med Hekla Pimpstensskelett i dessa så får träden en bra tllgång till syre och vatten.

Substratet kommer vara hållbart över tid samt tar bort risken för att det kompakterar ihop sig.

Projekt:

Kungsgatan

Plats:

Eskilstuna

Planerad av:

Eskilstuna Kommun

Entreprenör:

Eskilstuna Kommun

Produkter: