Referensprojekt

Landskrona Station-Landskrona

Hekla Pimpstenskelett - Lättjord typ C

Träd i hårdgjorda ytor

Vid entrén till Landskronas nya stationsområde planterades träden i Hekla Pimpstensskelett. Det är ett effektivt och hållbart substrat med hög porositet för vatten och syre. I de stora urnorna användes Hekla Lättjord typ C, en strukturstabilt substrat som passar bra till varaktiga krukplanteringar med exempelvis buskträd och perenner.

Projekt:

Landskrona station

Plats:

Landskrona

Entreprenör:

Akea

År:

2019

Produkter: