Referensprojekt

Lingenässkolan-Kristianstad

Hekla Regnbädd

Regnbäddar sväljer parkeringens dagvatten

På den nya Lingenässkolan i Kristianstad behövde man kunna hantera stora mängder dagvatten på platsen. Vid parkeringen anlades nedsänkta regnbäddar dit vattnet kunde ledas. Med hjälp av den funktionerna i substratet Hekla Regnbädd kan vatten inte bara fördröjas och renas utan också buffras och förbrukas. Tack vare pimpstenen i substratet finns det alltid tillgång på vatten eller syre.

 

Projekt:

Lingenässkolan

Plats:

Kristianstad

Planerad av:

Landskapsingenjören i Sverige AB

Produkter: