Referensprojekt

Nöten 5-Solna

Hekla Lättjord Typ C

Grönt och socialt i Solna

Landskapsarkitekterna Emma Lindman Eckerberg och Jenny Fält har, tillsammans med många landskapskollegor på ÅWL arkitekter i Stockholm, gestaltat ombyggnad och tillbyggnad med flertalet växtbäddar på ett bjälklag, bland annat ovanför ett garage. Entreprenören blev Frijo Ab. Viljan var att området och det som kallas Entrétorget skulle bli grönt och socialt. 

Förutsättningarna för att få fina växtbäddar var små. Ett av de stora problemen var vattenförsörjningen till växterna. Att leda in vatten till växtbäddarna var tyvärr inte möjligt. Växtbäddarna var alltså utlämnade till endast det vatten som kommer ovanifrån.

Viktbegränsningen på bjälklaget gjorde att höjden och mängden substrat fick anpassas ganska rejält. Vid Entrétorget var det som värst där växtbäddarna fick minst djup.

”Vi behövde en lättviktsjord som var lätt och samtidigt hade en bra vattenhållande förmåga. Valet föll då på Hekla Lättviktsjord typ C ” säger Emma Lindman Eckerberg
Växtvalet fick även det anpassas för att kunna klara av viss torka.

 

Projekt:

Nöten 5

Plats:

Solna

Planerad av:

ÅWL Arkitekter

Entreprenör:

Frijo AB

År:

2020

Produkter: