Referensprojekt

Norra Djurgårdsstaden-Stockholm (Lättjord Typ C)

Hekla Lättjord Typ C

I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm har vi levererat Hekla Lättjord Typ C till växtbäddarna i flera bostadsområden och innergårdar. 
Enligt resultatet av en enkät publicerad Stockholms stads hemsida:

"2020 genomfördes en boendeenkät för att få bättre förståelse för och kunskap om hur utemiljöer som bostadsgårdar och takterrasser upplevs. Totalt deltog över 300 personer...
Över hälften svarar att de känner till att gårdarnas växtlighet är en del av klimatanpassningen för att minska översvämningarna i området och att just grönska, blomplanteringar och gräsmattor är några av de faktorer som man tycker bäst om med sin gård. Resultaten används i arbetet med att uppdatera grönytefaktorn."

Projekt:

Norra Djurgårdsstaden

Plats:

Stockholm

Planerad av:

Stockholms stad 

År:

2015

Produkter: