Referensprojekt

Södra Esplanaden-Lund

Hekla Grusgång & biokol

När grusytan på Södra Esplanaden i Lund skulle renoveras och nya träd skulle planteras valde man att skapa växtbäddar med inblandad biokol. På slitytorna över trädens rötter ligger Hekla Grusgång, stenmjöl blandat med pimpsten. 

 

Projekt:

Södra Esplanaden 

Plats:

Lund

Produkter: