Referensprojekt

St Södergatan-Lund

Längs Stora Södergatan och Drottensgatan i Lund planterades 2018 nya träd för att ge gatorna en välbehövlig grönstruktur. Valet föll på ginko och de planterades enligt Malmömodellen, med Hekla Pimpsten 2-8 mm i det undre skelettlagret av grov makadam. Pimpstenen ökar vattenhållningen samtidigt som syre kan fördelas till hela rotsystemet. 

 

Projekt:

Stora Södergatan 

Plats:

Lund

Entreprenör:

Lunds kommun Markentreprenad

År:

2018

Produkter: