Referensprojekt

Stadsbiblioteket-Lund

Hekla Pimpstensskelett - Hekla Lättjord Typ C

Stadsbibliotekets entrépark

Utemiljön framför Lunds stadsbibliotek skulle renoveras för att skapa en miljö att träffas, leka och läsa. Nya träd kompletterade de äldre och nya växtbäddar under de hårdgjorda ytorna behövde skapas. Genom att använda Hekla Pimpstensskelett får träden tillgång till mycket vatten och syre och rötterna kan lätt sprida sig in under stensatta ytor. I de upphöjda bäddarna med perenner och vårlök valde man istället Hekla Lättjord typ C. 

 

Projekt:

Stadbiblioteket

Plats:

Lund

Entreprenör:

Lunds kommun Markentreprenad

År:

2020 - 2021

Produkter: