Referensprojekt

Stadsträdgården-Växjö

Växjö

I Växjö finns många idrottsanläggningar samlade i ett område. För att göra området mer inbjudande och mindre sterilt har man från kommunens ledning valt att plantera många buskar och träd samt att anlägga gräsytor. Under varje växt placerades Hekla Rotkudde - en nätsäck fylld med grov pimpsten. 

Oavsett om trädet står i en tuff utsatt mittremsa eller i en gräsbevuxen yta har rötterna behov av vatten och luft. Växjö kommun vill genom att använda sig av rotkuddar säkerställa att träden får en snabb och säker etablering.

Med en kudde i botten undviker man dessutom att trädet sjunker. Redan första säsongen syns en tydlig tillväxt hos trädet och att rötterna trivs på sin kudde av pimpsten.

Projekt:

Stadsträdgården

Plats:

Växjö

Planerad av:

Växjö Kommun

Produkter: