Referensprojekt

Strandbogatan-Uppsala

Hekla Regnbädd

Hekla Regnbädd

De flesta svenska städer ställs inför utmaningar vad gäller omhändertagande av dagvatten. Så även Uppsala där man satsar stort på olika typer av fördröjningslösningar. Genom att anlägga öppna dagvattensystem kan man ju också använda ytorna till att förgröna sin stad.

Längs Strandbodgatan anlades 2016 en lång regnbädd, eller biofilter som det också kallas. Dagvatten från vägbanan leds in i växtbädden där det infilteras och buffras. För att vatten ska kunna hanteras enligt önskan och för att växter överhuvudtaget ska trivas och frodas är det viktigt att välja en jord som klarar jobbet. Här föll valet på Hekla Regnbädd från Bara Mineraler.  

Projekt:

Strandbodgatan

Plats:

Uppsala

År:

2016

Produkter: