Referensprojekt

Bjärehovskolan-Bjärred

Välvda och raka tegelmurar

Till Bjärhovskolans nya skolgård har vi levererat både raka och välvda tegelmurar i ett snyggt svart tegel med en kaxig svart fog (RT438 med fog BÖ170) samt matchande marktegel. 

Skolgården har flera olika utryck och bjuder på en rad olika lekmiljöer, från mer äventyrliga och naturliga till hårdgjorda ytor. Barnen nyttjar tegelmurarna som spontana sittplatser i väntan på exempelvis gymnastiklektionerna. 

Projekt:

Bjärehovsskolan

Plats:

Bjärred

Produkt:
Planerad av:

Terrvia & Marklaget

Entreprenör:

Bjäre Entreprenad AB

År:

2023

Produkter: