Referensprojekt

Kvarnholmsterrassen-Nacka

Tegelmurar och stödmurar

På bostadsgårdarna vid Kvarnholmsterrassen i Stockholm används våra tegelmurar och stödmurar för att rama in och bygga upp en ramp till entrén. Gården pryds även av vårt marktegel och vi är även prefabricerat trappblock i samma marktegel till projektet. 

Vissa av murarna är specialbeställda med lutande rullskift för att följa rampen. Alla murar har ett stapelförband som effektivt döljer skarven mellan sammanhängande moduler. Både mark och murtegel är valt för att möta upp mot byggnaderna och de färgglada räckena.  

Projekt:

Kvarnholmsterrassen 

Plats:

Nacka

Planerad av:

Zoen 

Entreprenör:

Peab 

År:

2023

Produkt:
Produkter: