Referensprojekt

Lekplatsen Oasen-Skövde

En gedigen inramning

Till den lekplatsen ”Oasen” i Skövde har vi levererat våra prefabricerade tegelmurar. Projektet innehåller både raka och välvda element med djupet 468 mm och är specialbeställda för att passa platsens lekfulla formspråk.

Murarna är placerade på ett bärlager av krossmaterial och hanterar lasten från den bakomliggande planteringsytan.

Lekplats Oasen är den första delen i anläggandet av ett parkstråk som heter Kunskapsstråket. Det är tänkt att vara ett sammanhängande stråk som rör sig igenom västra delarna av det nybyggda Skövde Science City.

Projekt:

Lekplatsen Oasen

Plats:

Skövde

Planerad av:

Skövde kommun

Entreprenör:

Skövde kommun

År:

2023

Produkt:

RT 436 Kirketegl

Produkter: