Leran som gör skillnad

Bara Lerans unika och naturliga egenskaper är grunden för en högpresterande lertillsats till odlingssubstrat. Den används av substratproducenter och odlare över hela världen och väljs på grund av sin styrka även i extrema situationer. Bara Lera är en platålera med unik sammansättning av mineraler. Leran som utgör sediment från vår senaste istid har aldrig blivit exponerad för klorider eller andra oönskade föroreningar.

Under den senaste istiden skapades en unik och fantastisk lera i södra Sverige. Leran är speciell då den formerades på platåer och inte i dalar som många andra leror, därav uttrycket platålera.

Eftersom den formerats på platåer så har leran inte exponerats av grundvattnet och har därmed heller inte utsatts för klorider eller andra oönskade föroreningar. Genom årtusenden har sedan regnvattnet sköljt ur kalk, klorider och natriumsulfider och kvar har vi endast de stabila och värdefulla lermineralerna. Bara Lera som är ren och har extremt låga halter av tungmetaller är därför mycket lämplig för användning i yrkesodling. Bara Lera har en naturlig och fördelaktig komposition av mineraler och mikroelement som plantorna drar nytta av. Bara Lera är 100% naturlig och har inga tillsatta mineraler.

Bara Lera Ca Plus

400X400 Bara Mineraler Ca+
Innehåll:
Lergranulat från naturlig platålera
Fraktion:
1-6 mm
Leverans:
Big bag (1000 kg), Löstlastat
RHP-cert.:
Ja
FiBL cert.:
Ja
Användning:
Bara Lera Calcium Plus rekommenderas för torv- och kokosbaserade substrat för plantor med högt Kalciumbehov. Bara Lera Calcium Plus har en förstärkt buffringsförmåga och kan därför motverka en oönskad pH sänkning i substratet under odlingssäsongen.