Referensprojekt

Kyrktorget-Norrahammar

Tegelmurar och trappblock i marktegel

På det nybyggda torget i Norrahammar behövde kommunen tillgängliggöra entrén till den intilliggande familjecentralen och ville skapa en mötesplats för kyrkans besökare. Tegel har en tydlig plats i bebyggelsen och arkitekten ville arbeta både med murar och marktegel i projektet för att skapa en varm och inbjudande känsla.

Markteglet förstärker intrycket av att detta är en plats för flanörer och har kombinerats med prefabricerade trappblock samt tegelmurar.

Den breda muren skapar en avgränsning mellan gårdsgatan och kyrkan samt kan användas som en tillfällig sittplats. På andra sidan torget har stödmurselement använts för att bygga ramper och avsatser.

Bara Mineraler fick uppdraget att tillverka dessa murar i projektanpassade moduler som sedan enkelt kunde monteras på plats av anläggaren.

Vi levererade även marktegel till detta projekt, läs mer här.

Projekt:

Kyrktorget

Plats:

Norrahammar, Jönköping

Produkt:
Planerad av:

Jönköpings kommun

Entreprenör:

Strand i Jönköping AB

År:

2022

Produkter: