Referensprojekt

Utvalda projekt

Mur & Bänk

Munkebäck Mur RT517 1920X1080 Bara Mineraler 0106

Stödmurar i tegel till Munkebäcks hage

Nya Munkebäck, Göteborg

Som en röd tråd genom flera angränsande bostadsgårdar löper en tegelmur. Genom att komma in tidigt i projektet kunde vi hjälpa till i utformningen av detta viktiga element. På så vis kunde vi tillsammans med landskapsarkitekt och entreprenör hitta den bästa lösningen som både…

MG 6081 1

Fristående mur och växthussockel

Lindängen, Malmö

På den nybyggda gården behövdes en inramning för den gemensamma uteplatsen och odlingsytorna. Dessutom ville arkitekten ha ett växthus med en rustik murad sockel. Rumsskapande tegelmurar i en höjd som skyddar den sittande men som tillåter översikt för den som står blev en bra lösnin…

1920 X1080 Bara Mineraler Tegelmur Bädd IMG 1310

Tegelmurar och marktegel på skolgård

Klostergårdsskolan, Lund

Vi fick uppdraget att tillverka murar till den nya skolgården på Klostergårdsskolan i Lund. Det var viktigt att murarna skulle smälta in i den befintliga tegelmiljön. Valet föll på ett rustikt fasadtegel från Randers Tegl, RT 445, och murarna utformades med frilagda stenar f…

1920X1080 Bara Mineraler Murar Och Pelare RT571 3436

Murar och pelare i Västerås

Västerås 

Bara Mineraler levererade specialdesignade tegelmurar och pelare till ett rondellprojekt i Västerås. Denna rejäla konstruktion skulle binda samman en modern företagspark med områdets genuina och industriella tegelkaraktär. Murar och pelare förbereddes för inbyggd belysning och avtäcktes me…

1920X1080 Bara Mineraler Skurup Blockmur RT61 1887

Fristående tegelmur på stationsområdet i Skurup

Skurup

När Skurups kommun skulle renovera sitt stationsområde och intilliggande Järnvägsgatan ville de ha en låg sittvänlig tegelmur. Den fungerar både som en viloplats för trötta pendlarben och som en barriär mellan gågator och rälsområde. Murmoduler tillverkades i vår fabrik och installerades seda…

Stram Tegelbänk Bara Prefab Svedala Bara Mineraler 1920X1080px IMG 1917

Bänkar och tegelgabioner omfamnar stationens tegelhistoria

Svedala station

Stationsområdet i Svedala har blivit upprustat. Genom Stram tegelbänk och gabioner fyllda med tegelkross ramas nu stationsområdet på ett sätt som återspeglar platsen historia. Åbjörn Anderssons gjuteribyggnader från förra seklet trivs och samsas med tegels patina och ett modernt este…

20221004 134251

Bara Muren stödmurselement, Guldssmedshyttan

Guldsmedhyttan

 

I det lilla samhället Guldssmedshyttan utmed Riksväg 50 har en tidigare parkeringsplats omvandlats till en torgyta. På platsen finns några mindre höjdskillnader som tas upp med våra stödmurselement med fasadsida i tegel vilket skapat en varm och inbjudande miljö.